Vendes per internet i desistiment del client

Recordeu algunes regles aplicables en aquesta matèria

Vendes per internet i desistiment del client

Arran de la situació provocada pel coronavirus, moltes empreses han començat a vendre per internet (o han augmentat les vendes per aquest canal). Recordeu:

  • En aquest tipus de vendes el consumidor pot desistir de la compra, sense haver d’al·legar cap justificació, en un termini de 14 dies des que rep el producte (o des que es celebra el contracte si es tracta d’una prestació de serveis). Si no se l’ha informat prèviament d’aquest dret i de com el pot exercir, el termini és de 12 mesos després que conclogui el termini inicial de 14 dies.
  • No obstant això, una qüestió que algunes empreses no tenen en compte és que, en cas de desistiment, l’empresari ha de retornar les quantitats abonades pel consumidor sense demora i abans que transcorrin 14 dies naturals des del desistiment. Si incompleix aquest termini, el comprador li pot exigir el doble de la quantitat entregada més una indemnització per danys i perjudicis.

 

Per tant, compliu aquest termini si veneu a través d’una pàgina web. I assegureu-vos que informeu del dret de desistiment en els termes indicats. En cas contrari, podreu rebre devolucions més d’un any després de la venda.

 

Us assessorem sobre els requisits legals que heu de complir en les vendes per internet.

 

 


Reciba nuestra NEWSLETTER y no pierda ninguna noticia
SUSCRÍBASE AHORA